Σε διαβούλευση το σχέδιο του νέου κανονισμού για τα καζίνο – Τι αλλάζει

Με επτά βασικές καινοτομίες στην αγορά των καζίνο, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έθεσε σε διαβούλευση έως τις 15 Σεπτεμβρίου, το σχέδιο Κανονισμού Παιγνίων περί ρύθμισης θεμάτων διοικητικού ελέγχου και λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο.

Βασικές καινοτομίες των προτεινόμενων διατάξεων του Κανονισμού Καζίνο αποτελούν, μεταξύ άλλων:

 1. Η πρόβλεψη έκδοσης και χρήσης ατομικής κάρτας παίκτη για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται με ηλεκτρονικά τεχνικά μέσα και υλικά στα καζίνο.
 2. Ο ανασχεδιασμός της διαδικασίας αποκλεισμού των παικτών.
 3. Η πρόβλεψη ολοκληρωμένου πλαισίου Υπεύθυνου Παιχνιδιού και προστασίας των παικτών και η δημιουργία μητρώου αποκλεισμένων παικτών.
 4. Η πρόβλεψη διαδικασιών εκπαίδευσης των εργαζομένων.
 5. Η πρόβλεψη λειτουργίας Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ).
 6. Η πρόβλεψη λειτουργίας Studio εντός του Χώρου Παιγνίων για τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων που διεξάγονται με ζωντανό γκρουπιέρη (live dealer),
 7. Η απλοποίηση/βελτιστοποίηση διαδικασιών (αποθεματικό ασφαλείας, γνωστοποίηση ωραρίου λειτουργίας κ.λπ.).

«Οι απόψεις, καθώς και τυχόν προτάσεις και πληροφορίες, θα συμβάλλουν στο πλέον άρτιο περιεχόμενο του κανονισμού. Οι ρυθμίσεις που εισάγονται με το σχέδιο και απαιτούν τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου εμφαίνονται στα σχόλια που παρατίθενται στο σχέδιο. Τα ζητήματα που προϋποθέτουν νομοθετική ρύθμιση, θα προωθηθούν εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» τονίζει η Επιτροπή.


Τι περιλαμβάνει ο νέος κανονισμός ανά άρθρο

Η ρύθμιση περιλαμβάνει 42 άρθρα για την λειτουργίας των καζίνο. Στο πρώτο άρθρο γίνεται αναφορά στους όρους που θα χρησιμοποιούνται ενώ στο δεύτερο άρθρο οι γενικές αρχές και γενικότερα τις υποχρεώσεις του κατόχου αδείας ο οποίος «υποχρεούται να μεριμνά διαρκώς για την υψηλού επιπέδου λειτουργία και εκμετάλλευση της Επιχείρησης Καζίνο».

Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει:

 • ότι η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, και τις ΤΕΠ και δεν τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, καθώς και η νομιμότητα και διαφάνεια των συναλλαγών.
 • ότι οι ανήλικοι, άτομα κάτω των 21 ετών και οι Αποκλεισμένοι δεν έχουν πρόσβαση στον Χώρο Παιγνίων. Η ΕΕΕΠ, στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δυνατόν να χορηγεί τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό Πιστοποιήσεις σε μηχανήματα, στοιχεία εξοπλισμού, εφαρμογές λογισμικού ή συστήματα που παράγονται ή/και πωλούνται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα ή σε άλλες χώρες, εφόσον προσφέρουν ισοδύναμο βαθμό προστασίας με αυτόν που προσδιορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Κανονισμό.
 • Η ΕΕΕΠ εξακριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού.

Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι κάθε σύστημα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το ΠΣΕΕ, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο. Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου Παιγνίων διαθέτει πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η πρόσβαση από την ΕΕΕΠ σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία, στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού και β) η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αρχείων, πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και όλων των αντλούμενων στοιχείων, πληροφοριών και δεδομένων που αποστέλλονται στο ΠΣΕΕ.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα & με Ασφάλεια

Ο Κάτοχος Άδειας προβαίνει, σε καθημερινή βάση, στο λογιστικό άνοιγμα και κλείσιμο των τραπεζιών στα οποία διεξάγονται Παίγνια. Το λογιστικό κλείσιμο των τραπεζιών πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 7η πρωινή της επόμενης ημέρας από εκείνη κατά την οποία έγινε το λογιστικό άνοιγμα τους. Σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως τις ημέρες εορτών) και μετά από σχετική ενημέρωση της ΕΕΕΠ, το λογιστικό κλείσιμο των τραπεζιών δύναται να παρατείνεται μέχρι δύο (2) ώρες.

Το Άρθρο 3 αφορά το υπεύθυνο παιχνίδι.

Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων ασκείται σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΕΠ.

Ο Κάτοχος Άδειας σχεδιάζει και υλοποιεί στρατηγική προώθησης του Υπεύθυνου Παιχνιδιού με καθορισμένους στόχους και δράσεις που ανταποκρίνονται στις διεθνείς εξελίξεις της αγοράς και τις βέλτιστες πρακτικές και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ενημερώνοντας την Αρχή για τον σχεδιασμό, τις παραμέτρους και την εφαρμογή των ανωτέρω, κατόπιν σχετικού αιτήματός της.

Επίσης, μεριμνά ώστε στα Σημεία Ενημέρωσης και Βοήθειας και στον Ιστότοπο το κοινό και οι Παίκτες ενημερώνονται σχετικά με:
α. το Υπεύθυνο Παιχνίδι και τις αρνητικές συνέπειες από τη μη λελογισμένη ενασχόληση με τα Παίγνια,
β. τη δυνατότητα να προβούν σε τεστ αυτοαξιολόγησης σχετικά με την προβληματική Συμμετοχή στα τυχερά παίγνια,
γ. τη δυνατότητα Αποκλεισμού από τη Συμμετοχή στα Παίγνια και τη σχετική διαδικασία,
δ. τα στοιχεία επικοινωνίας φορέων υποστήριξης σχετικών με τον εθισμό στα τυχερά παίγνια και των κέντρων απεξάρτησης.

Ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει μέσω του Ιστοτόπου για τις δράσεις που υλοποιεί σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι και αναρτά σχετικές πληροφορίες και υλικό.

Το Άρθρο 4 αφορά το χώρο καζίνο και τι περιλαμβάνει. Ο Χώρος Καζίνο (casino area) περιλαμβάνει:

 • Τον Χώρο Παιγνίων (casino floor, Private/VIP rooms, salon privé), συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Χώρων.
 • τους Επικουρικούς Χώρους (auxiliary spaces) που υποστηρίζουν την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του Χώρου Παιγνίων και στους οποίους περιλαμβάνονται: α. οι χώροι εξυπηρέτησης και υποδοχής, β. το λογιστήριο και οι χώροι ταμείων, γ. οι χώροι καταμέτρησης, δ. οι χώροι ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και καταστημάτων τραπεζών, περιλαμβανομένων των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), ε. τα Σημεία Ενημέρωσης και Βοήθειας.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα & με Ασφάλεια

Στο Άρθρο 5 δίνει σαφείς οδηγίες για την αναδιάταξη των χώρων καζίνο.

Στο Άρθρο 6 αναφέρεται στο Σύστημα Ασφαλείας και Παρακολούθησης που περιλαμβάνει:

 • Κλειστό Ηλεκτρονικό Σύστημα Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης – Closed Circuit T.V. System (CCTV).
 • Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να χρησιμοποιεί για τον έλεγχο διεξαγωγής των Παιγνίων και της λειτουργίας των ΤΜΚΥ, καθώς και των ταμειακών διαδικασιών, κλειστό, ηλεκτρονικό σύστημα οπτικοακουστικής παρακολούθησης (CCTV), σύγχρονης τεχνολογίας, με υψηλή ευκρίνεια εικόνας και ήχου (High Definition, δηλαδή ανάλυση τουλάχιστον 720p και κάμερες τύπου IP ή HD TVI), με δυνατότητα καταγραφής και αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, το οποίο καταγράφει αδιάλειπτα και καλύπτει πλήρως τον Χώρο Καζίνο, περιλαμβανομένων των διαδρόμων πρόσβασης στον Χώρο αυτό. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται το πρόσωπο των συναλλασσόμενων εντός του Χώρου Καζίνο. Παράλληλα δίνεται σαφή κατεύθυνση για το τι πρέπει να έχει κάθε καζίνο από σύστημα παρακολούθησης μέχρι και φωνητική κάλυψη, βιβλίο συμβάντων και βιβλίο επιτήρησης.

Στο Άρθρο 7 γίνεται αναφορά στον αποκλεισμό παικτών. Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να προβαίνει σε Αποκλεισμό από τη συμμετοχή του στα Παίγνια. Παίκτες που αποκλείονται με δική τους πρωτοβουλία εγγράφονται στο Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών που τηρεί η ΕΕΕΠ και δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στον Χώρο Παιγνίων όλων των επιχειρήσεων καζίνο.

Ειδικότερα ο Παίκτης:

 1. Αποκλείεται υποβάλλοντας δήλωση Αποκλεισμού στο καζίνο. Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων Αποκλεισμού καθορίζεται με Οδηγία της ΕΕΕΠ. Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να διαθέτει τη δήλωση Αποκλεισμού στα Σημεία Ενημέρωσης και Βοήθειας και στον Ιστότοπό του, τουλάχιστον στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
 2. Δύναται να υποβάλει τη δήλωση αποκλεισμού αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 3. Τίθεται σε κατάσταση αποκλεισμού από τη συμμετοχή του στα Παίγνια από την υποβολή της παραπάνω δήλωσης αυτοπροσώπως ή της άφιξης της ταχυδρομικής αποστολής ή της παράδοσης της αποστολής ταχυμεταφοράς ή της παραλαβής του φαξ ή της παραλαβής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα στοιχεία που ταυτοποιούν τον Αποκλεισμένο Παίκτη, η διάρκεια του αποκλεισμού και ο Κάτοχος Άδειας, στον οποίο υποβλήθηκε η δήλωση, εγγράφονται στο οικείο Μητρώο που τηρεί η ΕΕΕΠ.

7.5. Ο δηλών Παίκτης επιλέγει την διάρκεια του αποκλεισμού από τα παρακάτω χρονικά διαστήματα:
α. Μία εβδομάδα
β. Δεκαπέντε (15) ημέρες
γ. Έναν μήνα
δ. Δύο (2) μήνες
ε. Τέσσερεις (4) μήνες
στ. Έξι (6) μήνες
ζ. Οκτώ (8) μήνες
η. Δέκα (10) μήνες

Ο αποκλεισμός αίρεται εφόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει τεθεί και μόνον εφόσον ο Αποκλεισμένος Παίκτης έχει υποβάλει αίτηση στον Κάτοχο Άδειας για την άρση του αποκλεισμού του. Ο Αποκλεισμένος Παίκτης δύναται να υποβάλει την αίτηση άρσης του αποκλεισμού του αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σε οποιονδήποτε Κάτοχο Άδειας.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα & με Ασφάλεια

Ο Κάτοχος Άδειας:
α. εξασφαλίζει την εύρυθμη και απρόσκοπτη διαδικασία του αποκλεισμού και της άρσης αυτού,
β. δεν επιτρέπει στον Αποκλεισμένο Παίκτη την πρόσβαση στον Χώρο Παιγνίων,
γ. δεν επικοινωνεί προγράμματα εμπορικής επικοινωνίας προς τον Αποκλεισμένο Παίκτη με οποιονδήποτε τρόπο,
δ. προβαίνει αμελλητί στην ενημέρωση του Μητρώου Αποκλεισμένων Παικτών.

Στο Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών εγγράφονται Παίκτες κατόπιν σχετικής αίτησης από συγγενή Α΄ βαθμού ή τον/την σύζυγο ή το πρόσωπο με το οποίο ο Παίκτης συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης ή αυτεπάγγελτα από την ΕΕΕΠ, και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διαταγή από αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ο αποκλεισμός διατηρείται σε ισχύ μέχρι την άρση/ανάκληση της σχετικής διαταγής.

Στο Άρθρο 8 αναφέρεται η απαγόρευση πρόσβασης.

Στον Χώρο Παιγνίων, απαγορεύεται η πρόσβαση, σε πρόσωπα:
α. που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους,
β. που οπλοφορούν,
γ. κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατόπιν έγκλησης του Κατόχου Άδειας ή αυτεπάγγελτα κατόπιν ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών από την\ ΕΕΕΠ, για αδίκημα εντός του Χώρου Παιγνίων,
δ. που προκαλούν επεισόδια ή διαταράσσουν την τάξη στον Χώρο Καζίνο και την κανονική και ομαλή λειτουργία των Παιγνίων,
ε. που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών/ παράνομων ουσιών,
στ. είναι Αποκλεισμένοι Παίκτες.

Ο Κάτοχος Άδειας δύναται να απαγορεύει την πρόσβαση στον Χώρο Παιγνίων, μόνιμα ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαμορφώνοντας κρίση για περιπτώσεις που σχετίζονται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω ζητήματα,οποιουδήποτε προσώπου:
α. που παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες και στοιχεία ταυτοποίησης,
β. που εμπλέκεται σε ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα, για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
γ. με συστηματική δραστηριότητα που συνιστά παράβαση των όρων του Οδηγού Συμμετοχής.
δ. που παρουσίασε παραβατική συμπεριφορά η οποία έχει καταγγελθεί στην ΕΕΕΠ ή/και στις αρμόδιες εισαγγελικές και διωκτικές αρχές.
ε. που παρουσίασε παραβατική συμπεριφορά Παίκτη η οποία συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα & με Ασφάλεια

Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς και με πλήρη αιτιολόγηση τα πρόσωπα στα οποία επιβάλλει απαγόρευση πρόσβασης στον Χώρο Παιγνίων, καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος της απαγόρευσης. Η ως άνω ενημέρωση πρέπει να πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την επιβολή της απαγόρευσης.

Για κάθε απαγόρευση πρόσβασης και την αιτιολογία αυτής, ενημερώνεται αμελλητί η ΕΕΕΠ, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια αρχή εφόσον απαιτείται. Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να αιτιολογεί ειδικώς και επαρκώς, παραθέτοντας τα σχετικά ευρήματα και στοιχεία υπό τη συνδρομή των οποίων αιτιολογεί την απαγόρευση.

Η αιτιολογία της απαγόρευσης καθώς και τα συνοδευτικά σε αυτή στοιχεία, φυλάσσονται από τον Κάτοχο Άδειας διαρκώς, ανεξαρτήτως εάν έχει παύσει η απαγόρευση.

Η απαγόρευση ισχύει μόνον για την επιχείρηση καζίνο που την επέβαλε, εκτός και εάν η ΕΕΕΠ ή οι αρμόδιες εισαγγελικές και διωκτικές αρχές, αποφασίσουν ότι οι λόγοι απαγόρευσης καθιστούν απαραίτητη την εγγραφή του προσώπου στο Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών που τηρεί η ΕΕΕΠ. Πρόσωπα που εισέρχονται στον Χώρο Παιγνίων με την επαγγελματική τους ιδιότητα (όπως προμηθευτές, τεχνικοί, συνεργάτες, διανομείς κ.λπ.), το προσωπικό αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Στο Άρθρο 9 αναφέρονται τα επιτρεπόμενα τυχερά παίγνια. Ενδεικτικά τα Παίγνια που διεξάγονται στα καζίνο είναι τα ακόλουθα:
α. Μπλακ Τζακ (Black Jack) ή “21”.
β. Αμερικάνικη Ρουλέτα (American Roulette).
γ. Γαλλική Ρουλέτα (French Roulette).
δ. Μπάνκο Πούντο (Banco Punto) και Mini Μπάνκο Πούντο.
ε. Μπακαράς (Baccarat).
στ. Σεμέν ντε φερ (Chemin de fer).
ζ. Αμερικάνικα Ζάρια (Craps) και Ελληνικά Ζάρια.
η. Πόκερ (Poker) και παραλλαγές του.
θ. Μηχανήματα με νομίσματα χωρίς οθόνη.
ι. Μηχανήματα με νομίσματα με οθόνη.
ια. Ηλεκτρονική Ρουλέτα (Electronic Roulette):
αα. με τραπέζι, τροχό αμερικάνικης ρουλέτας περιστρεφόμενο από κρουπιέρη, και τερματικούς σταθμούς ή
ββ. χωρίς τραπέζι, με τροχό αμερικάνικης ρουλέτας περιστρεφόμενο από κρουπιέρη και τερματικούς σταθμούς ή
γγ. χωρίς τραπέζι, με τροχό αμερικάνικης ρουλέτας περιστρεφόμενο αυτόματα και τερματικούς σταθμούς.
ιβ. Κάθε άλλο Παίγνιο ή/και παραλλαγές αυτού, το οποίο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται να διεξάγεται από τις επιχειρήσεις καζίνο σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, περιγράφεται στον Οδηγό Συμμετοχής και έχει λάβει Πιστοποίηση από την ΕΕΕΠ.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα & με Ασφάλεια

Το Άρθρο 10 αναφέρεται στον τρόπο απομάκρυνσης – καταστροφής τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων.

Το Άρθρο 11 αφορά τα φιλοδωρήματα.

Στα άρθρα 12, 13 και 14 αναφέρονται οι γενικές διατάξεις για τη χορήγηση πιστοποίησης και εγγραφή στα αντίστοιχα μητρώα, ενώ στο Άρθρο 15 στην διαδικασία χορήγησης ειδικής άδειας δοκιμαστικής λειτουργίας παιγνίων.

Στα Άρθρα 16 έως 23 γίνεται αναφορά στην διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παράβολων αλλά και στις μάρκες και στα δάνεια προς τους παίκτες.

Στο Άρθρο 24 γίνεται αναφορά στο ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο.

Το Άρθρο 25 αναφέρεται στο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας.

Ανά ημερολογιακό έτος, κάθε Καζίνο, ανάλογα με το ποσό μικτών κερδών (GGR) του αμέσως προηγούμενου έτους, κατατάσσεται σε μία από τις βαθμίδες της παρακάτω οικονομικής κλίμακας:

 • Μικρότερο ή ίσο του 1.000.000 ευρώ,
 • από 1.000.001 έως και 3.000.000 ευρώ,
 • από 3.000.001 έως και 6.000.000 ευρώ,
 • από 6.000.001 έως και 12.000.000 ευρώ,
 • από 12.000.001 έως και 24.000.000 ευρώ,
 • από 24.000.001 έως και 48.000.000 ευρώ,
 • ίσο ή μεγαλύτερο των 48.000.001 ευρώ.
  Τα Παιγνιομηχανήματα κατατάσσονται με βάση το ελάχιστο ποσό πονταρίσματος (denomination), ως εξής:
 • από 0,01 έως και 0,50 ευρώ
 • 1 ευρώ
 • μεγαλύτερο από 1 ευρώ

Στο Άρθρο 26 αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις προοδευτικής λειτουργίας (JACKPOT) ενώ στο Άρθρο 27 η έγκριση προοδευτικής λειτουργίας (JACKPOT).

Στο Άρθρο 29 γίνεται αναφορά στην εμπορική επικοινωνία ενώ το Άρθρο 30 αφορά την προστασία της ταυτότητας των παικτών.

Στο Άρθρο 31 γίνεται αναφορά στις καταγγελίες

Έως το Άρθρο 38 αναφέρονται στοιχεία για την εποπτείας και την συμμόρφωση.

Το Άρθρο 39 είναι αφιερωμένο στην βάση δεδομένων παικτών.

Στη Βάση Δεδομένων Παικτών καταγράφεται η Παικτική Δραστηριότητα. Το προσωπικό του Κατόχου Άδειας είναι επιφορτισμένο να ενημερώνει τους υπεύθυνους παρακολούθησης της Παικτικής Δραστηριότητας σχετικά με οποιαδήποτε ασυνήθιστη ενέργεια υποπέσει στην αντίληψή τους η οποία σχετίζεται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Η βάση ενημερώνεται με σχετικές εγγραφές, αναφορικά με τις παραπάνω ενέργειες, οι οποίες διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Με Οδηγία της ΕΕΕΠ καθορίζονται τα ακριβή δεδομένα, , η μορφή και το εύρος τήρησης της Παικτικής Δραστηριότητας που πρέπει να τηρούνται στη Βάση Δεδομένων Παικτών, ανά διεξαγόμενο Παίγνιο, καθώς και ο τρόπος πρόσβασης της Αρχής στα δεδομένα αυτά.

Το Άρθρο 40 αφορά τον έλεγχο και Εποπτεία των καζίνο που ασκείται από την ΕΕΕΠ,

Η ΕΕΕΠ διεξάγει έρευνα είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας και επιβάλει κυρώσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχει παράβαση των όρων της Άδειας και των συμβάσεων, του Κανονισμού Παιγνίων και των κείμενων διατάξεων.

Το Άρθρο 41 αφορά τις μεταβατικές διατάξεις και το 42 την έναρξη λειτουργίας.

Πηγή: insider.gr

Σχετικά Άρθρα