Όροι Χρήσης

Γενικά

Οι παρακάτω όροι έχουν τεθεί από τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου www.pokeraki.gr (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») και ορίζουν τη σχέση μεταξύ επισκεπτών/χρηστών και της Ιστοσελίδας. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης, καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικό και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στον διαχειριστή της Ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας απαγορεύεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να αντιγραφεί, διανεμηθεί και αναδημοσιευθεί, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας.

Ηλικία – Διαμονή επισκεπτών/χρηστών

Η Ιστοσελίδα απαγορεύει τη χρήση της σε άτομα που είναι κάτω των 18 ετών και βάσει νόμου χαρακτηρίζονται ανήλικοι και τονίζει ότι η χρήση των υπηρεσιών της προσφέρεται μόνο σε ενηλίκους.

Οι υπηρεσίες των διαφημιζόμενων ιστοσελίδων απευθύνονται μόνο σε επισκέπτες οι οποίοι μένουν σε χώρες στις οποίες η χρήση τέτοιων υπηρεσιών δεν συνιστά αξιόποινη πράξη.

Περιορισμός ευθύνης

Η Ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων Χρήσης.

Σχόλια και Δεοντολογία χρήστη

Η Ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες της τη δημοσίευση σχολίων, κριτικών, παρατηρήσεων που αφορούν το υλικό και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και το εν γένει το περιεχόμενο της. Ο χρήστης συμφωνεί κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας να μην προβαίνει σε δημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα, τα παραπάνω σχόλια θα διαγράφονται.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση συμβουλευτικό υλικό στο οποίο ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να βασίζεται για να λάβει οποιαδήποτε απόφαση ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η Ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που προέρχεται από τρίτα μέρη, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί από την Ιστοσελίδα ή να εγγυηθεί την ακρίβειά και εγκυρότητά του.

Σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτήν και οδηγούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους επί των οποίων η Ιστοσελίδα δεν έχει κανέναν έλεγχο. Με την αποδοχή των παρόντων ο επισκέπτης/χρήστης ρητά αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη άμεση ή έμμεση, για το περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση των ως άνω διαδικτυακών τόπων.

Λοιποί όροι

Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς οποιονδήποτε από τους ως άνω όρους, χωρίς τη συναίνεση ή προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών.

Οι ανωτέρω όροι χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.