Η ΕΕΕΠ προσλαμβάνει σύμβουλο για την φορολογία των κερδών παικτών

Τον «φάκελο» φορολογία κερδών παικτών ανοίγει και επίσημα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία μετά από πρόσκληση πρόσληψης συμβούλου για θέματα φορολογίας των κερδών παικτών ανέθεσε το έργο σε Ορκωτό Ελεγκτή–Λογιστή-Φορολογικό Σύμβουλο.

Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι παίκτες κυρίως των διαδικτυακών παιγνίων και το γεγονός ότι ο φόρος αυτός αποτελεί και τη βασική αιτία που οι παίκτες στρέφονται στα παράνομα δίκτυα έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση η ΕΕΕΠ έχει σκοπό τον περιορισμό της εκροής παικτών προς το παράνομο δίκτυο και τη διατήρηση των δημοσιονομικών εσόδων από φόρους παικτών και για το λόγο αυτό αναθέτει στον Βασίλειο Κυρίτση, Ορκωτό Ελεγκτή–Λογιστή-Φορολογικό Σύμβουλο την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα φορολογίας:

– για την εκτίμηση της δυνατότητας διαφορετικών προσεγγίσεων φορολογίας των κερδών παικτών, με σκοπό τον περιορισμό της εκροής παικτών προς το παράνομο δίκτυο και τη διατήρηση των δημοσιονομικών εσόδων από φόρους παικτών.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα & με Ασφάλεια

Η δαπάνη ανέρχεται μέχρι του ποσού των 19.400 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής. Μάλιστα ήδη η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στη Διαύγεια σχετική απόφαση εγκρίνονται την συγκεκριμένη δαπάνη.

Το έργο του Αναδόχου θα έχει διάρκεια ενός (1) μήνα από την υπογραφή και ανάρτηση της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παρασχεθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση και ολοκλήρωσή του, άλλως η υποβολή του παραδοτέου θα επεκτείνεται αναλόγως προς τις ημέρες καθυστέρησης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των στοιχείων αυτών.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει, προς τον Προϊστάμενο του Γραφείου Συγκέντρωσης Δεδομένων και Μελετών, της Διεύθυνσης Διοίκησης, Έκθεση Εκτίμησης επί του αντικειμένου.

Παράλληλα:

  • συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις ασφάλειας των δεδομένων και γνωστοποίησης τυχόν παραβίασης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή, αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • θέτει στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
  • διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά τη λήξη της σύμβασης και διαγράφει τυχόν υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους ή η εσωτερική της πολιτική περί τήρησης επαγγελματικού αρχείου απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα & με Ασφάλεια

Η φορολογία των κερδών παικτών

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δ. Ντζανάτος σε αναφορά του στο newsletter Μαρτίου είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα τονίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές στη φορολογία θα γίνουν μετά τις εκλογές και κατόπιν διαβούλευσης με την αγορά ώστε να μην αποκλειστούν απόψεις.

Σύμφωνα με τον κ. Ντζανάτος η έρευνα που έγινε από την Κάπα research μετά την από παραγγελία της ΕΕΕΠ για τα παράνομα δίκτυα τυχερών παιγνίων ήταν αποκαλυπτική: «Ένας από τους κύριους λόγους που παίκτες επιλέγουν τα παράνομα δίκτυα φαίνεται ότι είναι η υψηλή φορολόγηση παικτών. Ακρογωνιαία πολιτική της ΕΕΕΠ είναι ο δραστικός περιορισμός των παικτών του κατευθύνονται στα παράνομα δίκτυα και ο προσανατολισμός του στο νόμιμο δίκτυο, για την προστασία τους και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τονίζει παράλληλα ότι ο φόρος παικτών των διαδικτυακών εταιριών απέδωσε εξαιρετικά για τα δημοσιονομικά έσοδα το 2022. Να σημειωθεί ότι ο φόρος των παικτών που μπήκε στα δημόσια ταμεία το 2022 αυξήθηκε κατά 74,5% φτάνοντας τα 256,2 εκατ. ευρώ έναντι 146,8 το 2021 και προέρχεται κυρίως από τους διαδικτυακούς παίκτες. «Με αυτό το φόρο, στο τμήμα που προέρχεται από στοιχηματισμό, στηρίζονται πλήθος αθλητικών σωματείων, το προϊόν των οποίων, δηλαδή τα αθλητικά γεγονότα, χρησιμοποιούν οι διαδικτυακές εταιρείες για το σχηματισμό. Από την έρευνα διαπιστώνεται πως η φορολογία των παικτών οδηγεί ένα μεγάλο πλήθος παικτών στα παράνομα δίκτυα. Επομένως πρέπει να βρεθεί μία λύση ώστε να γίνουν θελκτικά τα νόμιμα δίκτυα» είπε με νόημα.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα & με Ασφάλεια

Να προσθέσουμε εδώ πως οι φορολογικές ρυθμίσεις αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών και του νέου οικονομικού επιτελείου με υπουργό τον κ. Κωστή Χατζηδάκη και υφυπουργό τον κ. Χ. Θεοχάρη που φαίνεται να αναλαμβάνει και το «χαρτοφυλάκιο» των τυχερών παιγνίων.

Η ΕΕΕΠ δεν έχει θεσμοθετημένη αρμοδιότητα σε αυτό το πεδίο. Μπορεί όμως, και συχνά το κάνει, να εισηγείται για τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα που άπτονται της φορολογίας του σύνθετου πεδίου των τυχερών παιχνιδιών.

Να σημειωθεί πάντως ότι το πρώτο δίμηνο του 2023 σημειώθηκε σημαντική αύξηση στους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι παίκτες και τα οποία για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 διαμορφώθηκαν σε 54 εκατ. ευρώ από 35,6 το πρώτο δίμηνο του 2022 (αύξηση 51,63%). Οι φόροι των παικτών των διαδικτυακών παιγνίων διαμορφώθηκαν στα 34,27 εκατ. από 22,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022 (αύξηση 49,7%) ενώ οι φόροι που κλήθηκαν να πληρώσουν οι παίκτες ΟΠΑΠ από 11,39 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2022 έφτασαν τα 18,19 εκατ. ευρώ.(αύξηση 59,66%).

Πηγή: sofokleous10.gr

Σχετικά Άρθρα