ΕΕΕΠ: «Σφίγγει» τον κλοιό στην τήρηση του νόμου για την προβολή τυχερών παιγνίων

Την ενίσχυση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με Συμβούλους που θα στηρίξουν το έργο της όσον αφορά την προβολή των παρόχων τυχερών παιγνίων αποφάσισε η διοίκηση της εταιρείας.

Ήδη με απόφασή της η Επιτροπή ενέκρινε δαπάνη προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 9.900 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή των 12.276 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής στην Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την αξιολόγηση κάθε μορφής προβολής και προώθησης της διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων ή της εικόνας των Κατόχων Άδειας, διάρκειας τεσσάρων μηνών από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, με δικαίωμα προαίρεσης (επέκταση) για επιπλέον τέσσερις μήνες, με αντίστοιχο συμβατικό τίμημα.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα


Η επιλογή συμβούλων από την ΕΕΕΠ λειτουργεί ως ανάχωμα στην έλλειψη προσωπικού σε ευαίσθητα θέματα όπως η προστασία των παικτών. Στο ίδιο πλαίσιο μάλιστα η διοίκηση έχει ζητήσει την συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο ειδικού ερευνητή που στόχο θα έχει την προστασία του κοινού δείχνοντας ευαισθησία σε θέματα όπως η προβολή παιγνίων και παρόχων, ο εθισμός και ο παράνομος τζόγος.

Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Αρχής κ. Δ. Τζανάτος δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό πρόσωπο της Επιτροπής και για το λόγο αυτό η πρόταση για την συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΕΠ ειδικού ερευνητή έχει χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Αρχής ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την εμπορική επικοινωνία και τη διαφήμιση των τυχερών παιγνίων και θεσπίζονται οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Πιο συγκεκριμένα, η εμπορική επικοινωνία δεν πρέπει να απευθύνεται σε ανήλικους, να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ροπής των καταναλωτών προς τα τυχερά παιχνίδια, να χρησιμοποιεί γνωστά και διάσημα πρόσωπα, να εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων των καταναλωτών για τις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής στα κέρδη, να μεταδίδει το μήνυμα ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι μέσο πλουτισμού ή τρόπος διαφυγής από τις οικονομικές δυσκολίες, να υποδηλώνει ότι τα τυχερά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν προτεραιότητα στη ζωή. Επιπλέον, η διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών πρέπει να αναφέρει τις τηλεφωνικές γραμμές και τις υπηρεσίες υποστήριξης για την απεξάρτηση από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Παράλληλα ορίζεται:

  • Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων.
  • Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για λόγους εμπορικής επικοινωνίας, χωρίς τη συναίνεση του Παίκτη.
  • Δεν επιτρέπεται η αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας σε Αποκλειόμενους Παίκτες σύμφωνα με το άρθρο 20. Η απαγόρευση αυτή ξεκινά με την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη θέση του Παίκτη σε αποκλεισμό.
  • Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας εμπορικής επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό Παιγνίων.
  • Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να διενεργεί εμπορική επικοινωνία σε λογαριασμούς που διατηρεί, αναπτύσσει και δημιουργεί ο ίδιος ή Συνεργάτης του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρέχει ειδικά φίλτρα και εφαρμογές αποκλεισμού της πρόσβασης των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις σχετικές με τα θέματα εμπορικής επικοινωνίας και Υπεύθυνου Παιχνιδιού κανονιστικές διατάξεις καθώς και στις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.
  • Ειδικότερα, η με οποιαδήποτε τρόπο διαφήμιση, προώθηση και προβολή των Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων που διεξάγονται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG), όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση κβ’ του άρθρου 25 του νόμου, επιτρέπεται αποκλειστικά μέσω του Ιστοτόπου του Κατόχου Άδειας, στον οποίο διεξάγονται τα εν λόγω Παίγνια.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι η εξασφάλιση ενός ιδιαίτερα αυστηρού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με την διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών.

Πηγή:insider.gr

Σχετικά Άρθρα