Αναβαθμίζεται η «παρακολούθηση» των οικονομικών των επίγειων και διαδικτυακών καζίνο

Με ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα εγκατασταθεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, θα… παρακολουθούνται από το 2024 όλα τα καζίνο, επίγεια και διαδικτυακά.

Ο σχετικός διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη περίπου 4 χρόνια, καθώς είχε δημοπρατηθεί από την προηγούμενη ηγεσία της Αρχής, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα με την ανάδειξη μειοδότη.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μετά την ανάδειξη μειοδότη, και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν δικαστικές διαμάχες, θα απαιτηθεί ένας ολόκληρος χρόνος για την ολοκλήρωση του νέου αυτού μηχανισμού.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα 24ωρου ελέγχου και εποπτείας όλων των επίγειων και των διαδικτυακών καζίνο.

Ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός για το «ηλεκτρονικό μάτι» της επιτροπής, ενός προηγμένου συστήματος που θα παρακολουθεί on line όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών παιγνίων που έχουν αδειοδοτηθεί από την ΕΕΕΠ είναι προϋπολογισμού περίπου 1,23 εκατ. ευρώ, και αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας .

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή ανάλογο σύστημα υπάρχει για την εποπτεία των φυσικών καζίνο.

Η ΕΕΕΠ έτσι θα αντλεί τα δεδομένα, στα οποία δεν θα μπορεί να παρέμβει «ανθρώπινο χέρι» ώστε:

  • Να πραγματοποιεί ελέγχους τόσο για τα έσοδα και τα κέρδη.
  • Να λαμβάνει στοιχεία για την συμπεριφορά των παικτών ώστε να μπορεί να παρέμβει σε περιπτώσεις εθισμού.

Το έργο της Επιτροπής

Σύμφωνα με το Άρθρο 192 του ίδιου νόμου, η Ε.Ε.Ε.Π., ως αρμόδια ρυθμιστική Αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των αναγκαίων δεδομένων που λαμβάνει από τα μέσα και υλικά διεξαγωγής, τα συστήματα και υποσυστήματα [Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (Κ.Π.Σ.)] των Κατόχων Άδειας, καθώς και την αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση αυτών μέσω σχετικών αναφορών (π.χ. δεδομένα παίκτη, δεδομένα παικτικής δραστηριότητας, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα παιγνίων κ.α.).

Οι Κάτοχοι Άδειας έχουν την υποχρέωση, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, να υλοποιήσουν διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων (SAFE), η οποία υποδέχεται, με προκαθορισμένη συχνότητα, τα δεδομένα των Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων τους. Η Ε.Ε.Ε.Π. θα συγκεντρώνει τα εν λόγω δεδομένα από τα SAFE συστήματα των Κατόχων Άδειας.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του συγκεκριμένου Έργου είναι η δημιουργία της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής, προκειμένου η Ε.Ε.Ε.Π. να υποδεχτεί τα μεγάλου όγκου και ειδικής πολυπλοκότητας δεδομένα των Κατόχων Άδειας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον ν.4635/2019 (Α 167).

Οι στόχοι του Έργου

  1. Αναβάθμιση της υποδομής του υπολογιστικού κέντρου της Ε.Ε.Ε.Π., μέσω της προμήθειας ικανού αριθμού και υπολογιστικής ισχύος εξυπηρετητών (Physical Servers), καθώς και προμήθεια συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων (Storage), προκειμένου η Αρχή να υποστηρίξει τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων που θα συλλέγονται από τα συστήματα των Κατόχων Άδειας και να τηρεί με ασφαλή τρόπο τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  2. Ανάπτυξη (νέας) κεντρικής αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) για τη συλλογή, τον μετασχηματισμό, την αποθήκευση και τη διαχείριση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας.
  3. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυίας (BI/reports/dashboards), για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας, τόσο σε αυτοτελή, όσο και σε ενοποιημένη μορφή με δεδομένα τρίτων συστημάτων της Αρχής.
  4. Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων, για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  5. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ανωτέρω, μέσω ειδικής Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ), για χρονική περίοδο ενός (1) έτους μετά τη λήξη της ενότητας εργασίας που αφορά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Τα αναμενόμενα οφέλη για την Ε.Ε.Ε.Π. από την υλοποίηση του Έργου, αφορούν διάφορους τομείς, οι σημαντικότεροι από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω:

• Αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και των Κατόχων Άδειας

• Επιτάχυνση του χρόνου συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των δεδομένων, καθώς και βασικών στατιστικών αναλύσεων στους επιχειρησιακούς χρήστες της Ε.Ε.Ε.Π.

• Διασφάλιση της ορθότητας και της ακρίβειας των δεδομένων των παραγόμενων αναφορών και στατιστικών αναλύσεων

• Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του συστήματος για την υποστήριξη σύνθετων αναλύσεων, με βάση τα πρωτογενή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου και της ανίχνευσης τάσεων και εκτιμήσεων για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακής πληροφόρησης των στελεχών της Ε.Ε.Ε.Π.

• Βέλτιστη παρουσίαση των πληροφοριών στους χρήστες του συστήματος, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον, με δυνατότητες αναζήτησης, ανάλυσης και γραφικής αναπαράστασης των πληροφοριών

• Βελτίωση της ικανοποίησης και της παραγωγικότητας των στελεχών της Ε.Ε.Ε.Π., όπως και βελτίωση της εικόνας της Αρχής προς τρίτους φορείς (λοιπές ελεγκτικές και φορολογικές αρχές και συνεργαζόμενους φορείς)

• Ενίσχυση του ρόλου της Αρχής στους τομείς της εποπτείας και ελέγχου της αγοράς και του υπευθύνου παιχνιδιού

• Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων του δημοσίου τομέα

• Περιορισμό της εξάρτησης της Αρχής από εξωτερικούς αναδόχους για τη συντήρηση και επέκταση του συστήματος, σε βάθος χρόνου.

Το αντικείμενο του Έργου του αναδόχου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπηρεσίες μελετών, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού, παραμετροποίησης εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού, ανάπτυξης λογισμικού, εκπαίδευσης, δημοσιότητας, υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών του και αναπτύσσεται διεξοδικά παρακάτω στην παρούσα Διακήρυξη.

Περιγραφή του Έργου

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί πρώτον, η δημιουργία της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής για την εποπτεία και τον έλεγχο των Κατόχων Άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια και δεύτερον, η παροχή υπηρεσιών περαιτέρω ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης της υποδομής για ένα (1) έτος, μέσω ειδικής Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ), έτσι ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες που θα προκύψουν από την επερχόμενη αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας τους, υπό το νέο καθεστώς του ν.4635/2019 (Α 167).

Η τεχνολογική υποδομή πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

• Ανάπτυξη κεντρικής αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας.

• Προμήθεια [Extract, Transform, and Load (ETL)] εργαλείων και ανάπτυξη κατάλληλων ροών για τη συλλογή, μετασχηματισμό, και αποθήκευση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας.

• Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυίας (BI/reports/dashboards) για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας, τόσο σε αυτοτελή, όσο και σε ενοποιημένη μορφή με δεδομένα τρίτων συστημάτων της Αρχής.

• Αναβάθμιση της υποδομής του υπολογιστικού κέντρου της Ε.Ε.Ε.Π., μέσω της προμήθειας ικανού αριθμού και υπολογιστικής ισχύος εξυπηρετητών (Φυσικοί Εξυπηρετητές/Servers), καθώς και λοιπού συμπληρωματικού σε αυτούς εξοπλισμού [π.χ. μεταγωγείς (switches)], προκειμένου να υποστηριχθούν οι διαδικασίες της συλλογής, μετασχηματισμού, αποθήκευσης, διαχείρισης και παρουσίασης των δεδομένων των Κατόχων Άδειας.

• Προμήθεια συστήματος κεντρικής αποθήκευσης (Data Storage), προκειμένου η Αρχή να υποστηρίξει την ασφαλή αποθήκευση του όγκου των δεδομένων που θα συλλέγονται από τα συστήματα των Κατόχων Άδειας.

• Υλοποίηση/Προμήθεια υποδομής αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων (Backup) για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα ανωτέρω συστήματα, εφαρμογές, εργαλεία, λογισμικό και εξοπλισμός (εφεξής «σύστημα») πρέπει να είναι ανοικτά και επεκτάσιμα, ώστε μελλοντικά, να παρέχουν τη δυνατότητα στην Ε.Ε.Ε.Π., να εισαγάγει, σταδιακά, και άλλους Κατόχους Άδειας υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, είτε από το ίδιο κανάλι διεξαγωγής (διαδίκτυο), ή από διαφορετικά κανάλια (π.χ. Καζίνο, VLTs, Παίγνια Ιπποδρόμου κ.α.).

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Έχει δοθεί παράταση

Σύμφωνα με την αρχική απόφαση οι πάροχοι ήταν υποχρεωμένοι να έχουν πλήρη διασύνδεση το φετινό καλοκαίρι έναν χρόνο ακριβώς μετά την αδειοδότησή τους που έγινε πέρυσι. Ωστόσο και οι δύο Ενώσεις εκπροσώπων των παρόχων ζήτησαν με επιστολή τους να δοθεί παράταση καθώς κάποιες εταιρείες αντιμετώπιζαν τεχνικά ζητήματα. Επειδή και η Επιτροπή δεν είναι ακόμα έτοιμη καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός δόθηκε παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου.

Με το νέο καθεστώς οι εταιρείες κάθε δύο ώρες θα πρέπει να μεταφέρουν και να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους, χωρίς να μπορούν να προχωρούν σε αλλαγές.

Προς το παρόν οι πάροχοι ηλεκτρονικών Παιγνίων συντάσσουν και αποστείλουν μηνιαία report με την ημερήσια δραστηριότητα τους, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση της Επιτροπής και διαφάνεια για τα έσοδα και τα κέρδη τους.

Παράλληλα η εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικού τζόγου μέσα από τη συλλογή στοιχείων και σύνταξη αναφορών έχει ανατεθεί και σε ειδικό σύμβουλο από την Επιτροπή.

Ας σημειωθεί ότι πριν την αδειοδότηση οι πάροχοι δεν ήταν υποχρεωμένοι να προχωρούν στην ημερήσια καταγραφή της δραστηριότητας τους απλά δήλωναν στο τέλος κάθε χρόνου στην ΕΕΕΠ το σύνολο εσόδων – κερδών.

Νέα απόφαση

Στο πλαίσιο ελέγχου της αγοράς η ΕΕΕΠ ανέθεσε στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Σωτήριος Κακαλέτρης Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής» την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της Εφαρμογής Παρακολούθησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Επιχειρήσεων Καζίνο και ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης της ως άνω Εφαρμογής, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αντί συνολικού τιμήματος είκοσι μίας χιλιάδων (21.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα (26.040,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ορίζεται η δαπάνη να βαρύνει τους Α.Λ.Ε. 3.1.4.03.01 «Λογισμικό υπολογιστών» και 2.4.2.03.06 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. των ετών 2022 και 2023.

Πηγή: insider.gr

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχετικά Άρθρα